Traditiegetrouw werd onze expositie vergezeld van een kleine wedstrijd. Bezoekers konden een formulier invullen met hun favoriete drie foto’s van de expositie. Na afloop werd uit alle ingeleverde formulieren één formulier getrokken, waarbij de betreffende deelnemer een afdruk won van zijn favoriete foto.

Uiteindelijk bleek de heer Jef Kusters uit Heerlen de gelukkige winnaar te zijn. Götwin van Bergen, maker van de foto, heeft hem zorgvuldig gedrukt en inmiddels in hoogsteigen persoon uitgereikt.